- دوشنبه 25 تير 1403
- 2024 . July . 15

<h1>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h1>
<h1>اتاق بازرگانی اردبیل<h1>
<h2>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h2>
<h2>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h2>
<h2>اتاق بازرگانی اردبیل<h2>
<h2>اتاق بازرگانی اردبیل<h2>

مدارک اولیه مورد نیاز جهت صدور کارت عضویت حقیقی

 


1- اظهارنامه ثبتی ( از اداره ثبت شرکتها)

2- گواهی عدم سوء پیشینه ( بامعرفی اتاق )

3- شناسنامه

4- کارت پایان خدمت

5- کارت ملی

6- اصل مدرک تحصیلی

7- سند مالکیت محل فعالیت یااجاره نامه کددار ( محل باید تجاری باشد)

8- عکس ، 3 قطعه

9- فیش بانکی به حساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه کارشناسان برحسب سرمایه به ثبت رسیده( سرمایه تا 300,000,000 ریال مبلغ2,500,000 ریال ، سرمایه تا 2,000,000,000 ریال مبلغ 4,000,000 ر یال سرمایه بیش از 2,000,000,000 ریال مبلغ 5,000,000 ریال )

10-فیش بانکی به حساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه کارشناسان مبلغ 500,000 ریال .

 

ارتــباط با ما

نشانی اتاق بازرگانی اردبیل : اردبیل ابتدای شهرک اداری بعثت ساختمان اتاق بازرگانی اردبیل

صندوق پستی: 13131-56158

تلفن: 6-33742001 - 045

فاکس: 33742002 - 045

پیامک :3000392737

ایمیل: Accima.ir@gmail.com

 

کليه حقوق اين سايت برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وکشاورزی اردبیل محفوظ می باشد.

طراحی و توسعه : شرکت مهرارقام رایانه