- جمعه 4 اسفند 1402
  - 2024 . February . 23

  <h1>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h1>
  <h1>اتاق بازرگانی اردبیل<h1>
  <h2>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h2>
  <h2>اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل<h2>
  <h2>اتاق بازرگانی اردبیل<h2>
  <h2>اتاق بازرگانی اردبیل<h2>

  1-اصل مفاصاحساب مالیاتی از اداره دارائی ( که توسط اتاق معرفی می شود )

  2-خرید تمبر بمبلغ 50,000 ریال از واحد صدور قبص اداره دارائی محل که فرم توسط اتاق ارائه می گردد.

  3-درصورت تغییر محل فعالیت اظهار نامه ثبتی از اداره ثبت شرکتها باید اخذ شود و همچنین محل معرفی شده منطبق با بند
  1-1- 4 دستور العمل صدور وتمدیدکارت بازرگانی متناسب با رشته فعالیت و کسب وکار وتجاری باشد )

  4-اخذ کد اقتصادی

  5-گواهی گمرک اعمال ماده 7 عدم مبادرت به قاچاق ( با معرفی اتاق)

  6-چهار قطعه عکس 4×6( جدید ، ساده ، رنگی ، و زمینه سفید ، ترجیحا" رنگی و پشت نویسی شده )

  7-اصل و کپی سند مالکیت ششدانگ( تمام صفحات مخصوصا" صفحه انتقالات) یا اجاره نامه کد دار و پرینت کد رهگیری محل فعالیت که باید تجاری باشد.

  8-اصل و کپی کارت ملی عکسدار ( پشت و رو ) (اصل مدارک بمنظور رونوشت برابر اصل ارائه شود)

  9-فیش پرداختی به حساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه شهرک کارشناسان برحسب سرمایه به ثبت رسیده در اظهار نامه ثبتی ( سرمایه تا 300,000,000 ریال مبلغ 2,500,000 ریال ، سرمایه تا 2,000,000,000ریال مبلغ 4,000,000 ریال ، سرمایه بیش از 2,000,000,000 ریال مبلغ 5,000,000 ریال )

  10-فیش پرداختی به حساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه شهرک کارشناسان بمبلغ 500,000 ریال .

  11-فیش پرداختی به حساب 0105401386003 بنام اتاق بازرگانی نزد بانک ملی شعبه شهرک کارشناسان بمبلغ 200,000 ریال بابت عضویت در نشریه

  12-فیش پرداختی به حساب 0500042639609 بنام اتحادیه صادرکنندگان تولیدات کشاورزی استان نزد بانک کار افرین بمبلغ 500,000 ریال - یا فیش پرداختی به حساب 0338456228002 بنام اتحادیه صنعتی بمبلغ 500,000 ریال بانک ملی کارشناسان ( برحسب انتخاب متقاضی که یکی از اتحادیه ها ی کشاورزی یا صنعتی راباید انتخاب نماید.)

  13-فیش پرداختی به حساب 2175760972004 بنام سازمان بازرگانی بمبلغ 440,000 ریال بانک ملی شعبه کارشناسان .

  14-اصل وکالت نامه رسمی در صورت داشتن وکیل

  15-اصل کارت بازرگانی .

  16-نسخه دوم اظهار نامه مالیاتی جهت تعیین یک درهزارفروش(به امورمالی اتاق مراجعه شود)(کلمه عبور و کد کاربری ارزش افزوده همراه باشد)

  تذکرات

  1-حضور خود متقاضی درتمامی مراحل الزامی است .
  2-سهم سه درهزار مالیاتی باید در مفاصاحساب دارائی توسط امور مالیاتی حتما" مشخص شود.
  3-اصل کارت بازرگانی بعد از اتمام مراحل تمدید فقط به صاحب کارت توسط سازمان بازرگانی تحویل داده خواهد شد. 4-درصورت سپری شدن مدت دو سال از آخرین انقضای اعتبار کارت مراحل صدور کارت و همچنین داشتن مدرک تحصیلی دیپلم برای تمدید طی خواهد شد.

  ارتــباط با ما

  نشانی اتاق بازرگانی اردبیل : اردبیل ابتدای شهرک اداری بعثت ساختمان اتاق بازرگانی اردبیل

  صندوق پستی: 13131-56158

  تلفن: 6-33742001 - 045

  فاکس: 33742002 - 045

  پیامک :3000392737

  ایمیل: Accima.ir@gmail.com

  فرم تمــاس

   

  کليه حقوق اين سايت برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وکشاورزی اردبیل محفوظ می باشد.

  طراحی و توسعه : شرکت مهرارقام رایانه